Farmacia PLANAS

Farmacia PLANAS

Tabac

DEIXAR DE FUMAR

DEIXAR DE FUMAR

 Ja s’ha parlat molt sobre l’hàbit tabàquic i totes les conseqüències negatives que té per a la salut del fumador i dels fumadors passius. M’agradaria, aprofitant que la nova legislació ha induït a un augment de la demanda de serveis per deixar de fumar, explicar el servei que poden trobar a moltes oficines de farmàcia, amb professionals farmacèutics formats per poder-los ajudar amb més garanties d’èxit, a abandonar l’addicció a la nicotina.

Per començar el tractament de deshabituació tabàquica, ho farem amb una entrevista per recollir unes quantes dades que són de vital importància per iniciar el treball. Els punts que tocarem seran els següents:

-Primer saber el grau d’addicció que té la persona mitjançant el test de Fagerström, que ens ajudarà a l’hora d’escollir l’opció terapèutica més adient pel pacient.

-Després, fer un test de motivació que és de capital importància per iniciar el programa. La tasca del farmacèutic és en tot moment reforçar l’aspecte motivacional i que la persona surti amb la convicció de que és capaç de deixar l’addicció, de viure una altra vegada la vida sense fum. De fet, les possibilitats d’èxit són més grans en un fumador amb molta addicció i motivat, que no un amb baixa adicció i poca motivació.

-Un altre punt vital per afrontar l’empresa amb èxit és entendre molt bé el problema.El pacient té tendència a parlar de costum, d’hàbit, però defuig la clau de la caixa de pandora, que és l’addició. Se’ls  explica com actua al cervell la nicotina i perquè és de les substàncies més addictives que hi ha. Se li fa entendre, que el seu cervell, que s’ha habituat a tenir contacte amb la nicotina, li anirà posant paranys per tornar-la a consumir.

-I finalment, és molt important esbrinar quin és l’entorn familiar, social i  laboral de la persona, per valorar la facilitat d’èxit de la deshabituació.

Un cop la persona ha decidit amb fermesa que ho ha de fer per a ell/a, ens marquem un dia, que n’anomenarem dia D. Per començar a prendre consciència de que aquest dia arribarà tard o d’hora, se’ls hi fa reduir el consum i fumar realment només aquells cigarrets que siguin estrictament necessaris. Crec que és positiu que tot el seu entorn sàpiga la decisió que ha pres i aprengui a dir NO quan el convidin. El recolzament positiu de l’entorn familiar és clau per deixar l’addicció. És important fer entendre a la família que deixar el tabac és una tasca molt difícil i les persones que ho fan necessiten molt de coratge per prendre la decisió i dur-la a terme.

Actualment en el mercat tenim diferents medicaments per ajudar el pacient a disminuir la síndrome d’abstinència, que és la causa més important de fracàs. Una de les opcions és el ja conegut TSN (tractament substitutori de nicotina), que consisteix en aplicar uns parxes transdèrmics que alliberen la nicotina de manera sostinguda, mantenint uns nivells en sang suficients per alliberar al pacient de l’abstinència. Durant tres mesos anirem disminuint la dosi de nicotina dels parxes fins retirar-los definitivament. L’aparició de la vareniclina (Champix, un fàrmac agonista selectiu del receptor nicotínic) ha estat un gran avanç terapèutic, doncs a més d’eliminar els símptomes d’abstinència, li treu les ganes de fumar al pacient, ja que el consum de tabac no li reporta cap recompensa. Els xiclets de nicotina els limitarien més com a coadjuvants del altres tractaments en grans fumadors per alleugerir moments de gran abstinència, però que requereixen un bon control sanitari per no mantenir l’addicció. Ens podríem extendre molt més en cada una de les opcions terapèutiques, però com que cada cas és particular, el terapeuta especialista en deshabituació tabàquica i el pacient hauran de decidir conjuntament quin camí seguir. M’agradaria finalment, explicar la immensa satisfacció dels pacients que deixen la dependència al tabac per donar  pas a una vida lliure de fum, s’adonen que és una de les millors decisions que han pres per a ells i que qualsevol moment és bo per decidir-te a deixar-ho.

Cristòfol Talaveron i Planas.

tornar
  • ARTÍCLES DE SALUT

    ARTÍCLES DE SALUT

    Si vols saber més coses sobre l’homeopatia, com cuidar-te, prevenir l’envelliment, eliminar els polls i moltes coses més, accedeix als nostres artícles de salut.

  • CONSULTA PERSONAL

    CONSULTA PERSONAL

    Si ens vols fer una consulta personal d'algun tema que et preocupa, fes clic aquí.