Farmacia PLANAS

Farmacia PLANAS

Menopausa

Menopausa i genčtica

 Menopausa i genčtica

Les teràpies farmacològiques del futur cada vegada seran més individualitzades en funció dels nostres gens. Quan l’organisme vol eliminar una substància, ja sigui externa (com la cafeïna) o interna (com els estrògens) necessita unes proteïnes que s’anomenen enzims que les modifiquen fins que el nostre sistema d’eliminació és capaç d’excretar-les. La via més usual és per l’orina, però també s’eliminen per altres vies com la digestiva. Aquesta funció és de vital importància per poder seguir vivint.

La menopausa és una etapa diferent dins la vida de la dona. Els nivells dels estrògens en el cos fan un descens brusc, mentre que els progestàgens van disminuïnt de manera més gradual. Tot això comporta una sèrie d’efectes desagradables com els fogots, la irritabilitat, l’insomni, la sequedat de les mucoses, suors. Aquest símptomes tenen una varietat individual molt gran i no es poden generalitzar ni en quantitat ni en intensitat, cada dona és diferent.

La manca d’estrògens té molts altres efectes negatius sobre la salut. S’inicia el procés de pèrdua de massa òssia que, en el temps, pot arribar a esdevenir una osteoporosi amb la despesa sanitària que comporta el seu tractament i el risc de la pacient de patir fractures greus amb possibles complicacions. D’altra banda, com que els estrògens tenen un efecte protector cardiovascular, quan aquests disminueixen s’altera el perfil lipídic i hi ha més propensió a desenvolupar una diabetis tipus 2 i, com a conseqüència, el risc de patir infart augmenta considerablement.

També s’han fet estudis sobre els receptors de la serotonina on les dones que segueixen tractaments amb estrògens els receptors mantenen una alta activitat; en canvi, en les dones que entren en la menopausa sense tractament estrogènic, aquests receptors presenten una activitat molt baixa, que va lligada canvis d’humor i possibles alteracions en el patró del son.

De cada quatre pacients amb Alzheimer, hi ha una proporció de 3 dones per un home. S’ha vist també en estudis recents que tractaments amb estrògens durant un període superior als deu anys iguala el risc i per tant, també té un efecte protector en aquesta greu malaltia neurodegenerativa. La sequedat i qualitat de la pell i les mucoses es mantenen en millor estat mentre els nivells d’estrògens són els normals.

La teràpia substitutòria hormonal (TSH) va caure en desús perquè quan es va començar a implementar, s’utilitzaven estrògens equins que tenien una potència molt més elevada que els propis de l’organisme de la dona. Llavors es va veure que hi havia un increment dels casos de càncer de mama estrògens depenent que tenien una relació causa efecte directe amb la TSH. Aquests tractaments, malgrat que els avantatges de la teràpia estrogènica eren notoris, es van deixar de banda per por dels possibles efectes advesors detectats relacionats amb el càncer i les trombosis.

Amb la descodificació del codi genètic, s’ha pogut esbrinar que el problema de la TSH només afecta a un 5-6 % de les dones, i que estan directament lligats a un mal metabolisme (eliminació) dels estrògens i que fruit d’aquesta mala eliminació, se sintetitzen substàncies cancerígenes. Avui en dia amb un simple test genètic podem veure si una dona es pot beneficiar de la teràpia amb estrogens i, per tant, beneficiar-se d’un ventall d’efectes positius molt importants. El ginecòleg, en última instància, decidirà si s’ha d’instaurar o no.

Per poder beneficiar-se de la teràpia estrogènica, aquesta s’hauria d’iniciar just en el moment en què comença la menopausa, perquè si no els possibles beneficis s’esvaeixen, i per tant, ja no té sentit instaurar-la.

tornar
  • ARTÍCLES DE SALUT

    ARTÍCLES DE SALUT

    Si vols saber més coses sobre l’homeopatia, com cuidar-te, prevenir l’envelliment, eliminar els polls i moltes coses més, accedeix als nostres artícles de salut.

  • CONSULTA PERSONAL

    CONSULTA PERSONAL

    Si ens vols fer una consulta personal d'algun tema que et preocupa, fes clic aquí.