×

Depressió i esport

La depressió és una malaltia que afecta milions de  persones arreu del món  i esdevé un factor limitant a l’hora de portar una vida plena. És una malaltia que té un component genètic,  però que l’entorn també pot modular la seva expressió (epigenètica).  Hi ha molts factors que són importants a l’hora d’avaluar una depressió com l’entorn de la persona, la forma amb què s’alimenta, els dèficits nutricionals, l’estat de la microbiota, tòxics ambientals, alteració dels ritmes circadiaris, activitat física, i més.

M’agradaria centrar-me en un dels pilars a valorar que és l’activitat física. En diferents estudis s’ha vist que portar una activitat física regular protegeix de l’aparició de símptomes depressius en persones predisposades genèticament. S’ha pogut observar que la pràctica d’activitat física reporta més beneficis que la medicació antidepressiva i que la teràpia psicològica amb menys efectes adversos i un cost econòmic més baix. També s’han associat menys  pensaments sucides.

Per tant la pràctica d’activitat física de forma regular aportaria beneficis en  gent amb predisposició genètica a partir depressions, podria ser un gran aliat per millorar la resposta a la medicació i els tractaments psicològics tenint un baix cost i alhora produint efectes col·laterals positius amb la prevenció d’altres patologies. El tipus d’exercici que s’ha trobat que produeix millores en la salut mental són els esports col·lectius, els aeròbics com la bici o córrer, i anar al gimnàs. La quantitat de l’exercici que millor resposta ha donat és el que  està situat en una durada de 45 minuts i de tres a cinc cops a la setmana.

L’efecte antiinflamatori que produeix l’exercici  físic moderat provoca una ambient de modular la inflamació crònica de baix grau que ens ajuda a reduir l’expressió de l’enzim IDO que desvia el triptòfan cap a la formació de quineurines i redueixen la seva biodisponibilitat per l’obtenció de serotonina i melatonina. Per altra banda l’activitat física genera una sèrie de molècules interessants com el lactat, els cossos cetònics que poden millorar la percepció d’energia del cervell i que a la vegada produeixen efectes  positius en els  símptomes depressius.

Per tant qualsevol tractament en salut mental a banda de la intervenció farmacològica, psicoterapèutica i nutricionals, l’exercici serà un dels nostres principals aliats.¨

Cristòfol Talaveron Planas

Farmacèutic titular de la Farmàcia Planas

Listado de categorias